Kraujasekių bandymų rezultatai 2016-09-10

Kraujasekių bandymų rezultatai 2016-09-10 Nr11

2016 m. rugsėjo dešimtosos dienos rytą, Kazlų Rūdos girioje, rinkosi medžioklinių šunų mylėtojai su savo mylimais augintiniais. Šią dieną surengti sekimo kraujo pėdsakais bandymai. Bandymai vyko gražiuose Kazlų Rūdos pušynuose, kuriuose bandymų dalyviai jautėsi lyg parke.

Bandymams teisėjavo
Tarptautinės kategorijos teisėjai Tatjana Cirkina, Gediminas Žiūkas, o jiems talkino asistentas - Nacionalinės kategorijos teisėjas Sigitas Aleksa.

Bandymų užduotis - sekimas dvylikos valandų senumo ir 600 metrų ilgio kraujo pėdsaku ir nukauto „šerno“ suradimas.
Prasidėjus bandymams šunys privalėjo pademonstruoti paklusnumą bei kontaktą su vedliu. Visi bandymų dalyviai pademonstravo puikų augintinių pasiruošimą užduočiai, buvo tiesiog malonu stebėti kaip paklusniai šunys vykdo vedlių komandas.

Po bandymų dalyviai buvo apdovanoti ne tik diplomais, bet ir rėmėjų įsteigtomis dovanomis.
Už gražias inciatyvas bei paramą Deutsch – drahthaar asociacijai rengiant pėdsekių ir kraujasekių bandymus/varžybas dėkojame UAB „Terra Animalis“

Kraujasekių bandymų rezultatai - Galerija